Στεφανιαίες Παρακάμψεις (Bypass)

Μεγάλο ποσοστό των ασθενών μας υποβάλλονται σε αμιγείς στεφανιαίες παρακάμψεις, συμπεριλαμβανομένων και των επανεπεμβάσεων.

Κάθε φορά επιλέγεται η «φιλικότερη» μέθοδος για κάθε ασθενή, με σκοπό την αποφυγή συστηματικών επιπλοκών, την προσφορά των καλύτερων ποιοτικά αναστομώσεων και την ολική επαναιμάτωση.

Χρησιμοποιούνται όλων των ειδών τα μοσχεύματα:

 • Αριστερή μαστική αρτηρία
 • Δεξιά μαστική αρτηρία
 • Αριστερή κερκιδική αρτηρία
 • Γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία
 • Φλεβικά μοσχεύματα

Εφαρμόζονται όλοι οι τρόποι στεφανιαίας παράκαμψης:

 • Με εξωσωματική κυκλοφορία (On pump)
 • Χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία (Off pump)
 • Με εξωσωματική κυκλοφορία, πάλλουσα καρδιά (On pump, beating heart)

Βαλβίδες

Σημαντικό ποσοστό των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο τμήμα μας, αφορούν επεμβάσεις βαλβίδων, απλές:

 • Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (AVR)
 • Αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας (MVR)
 • Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας (MVRepair)
 • Πλαστική τριγλώχινας βαλβίδας (TVRepair)

Επίσης, αφορούν επεμβάσεις βαλβίδων συνδυασμένες με άλλες επεμβάσεις:

 • Βαλβίδα (AVR,MVR,TVR) + Στεφανιαία παράκαμψη (Bypass)
 • Βαλβίδα (AVR,MVR,TVR) + Αντικατάσταση ανευρύσματος ανιούσης αορτής (ΑΑΑ)

Το ποσοστό των περιστατικών που δεν ανήκουν στις απλές εγχειρήσεις βαλβίδων, αυξάνεται τα τελευταία χρόνια διεθνώς και η ίδια τάση διαφαίνεται και στα χειρουργεία του τμήματός μας.

Έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποφυγή του συνδρόμου PPM (Patient-Prosthesis Mismatch) μετά από αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, για αυτό και χρησιμοποιούμε χειρουργικές πρακτικές όπως διευρύνσεις αορτικού δακτυλίου και χρήση αστήρικτων βαλβίδων. Η πλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι ένας τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το τμήμα μας και αποτελεί μεγάλο ποσοστό των χειρουργημένων ανεπαρκειών, εκφυλιστικής και ισχαιμικής αιτιολογίας.

Επανεπεμβάσεις

Το τμήμα μας επιδεικνύει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και στις επανεπεμβάσεις (Redo), τις οποίες μπορεί κανείς εύκολα να χαρακτηρίσει ως τις πλέον απαιτητικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, τόσο ως προς την τεχνική όσο και ως προς το επίπεδο ετοιμότητας – οργάνωσης του τμήματος και του νοσοκομείου.

Χειρουργική Ανακατασκευή της Αριστερής κοιλίας – Surgical Ventricular Restoration (SVR)

Επεμβάσεις στον καρδιακό μυ (muscle surgery) γίνονται σε περιορισμένο αριθμό καρδιοχειρουργικών κέντρων στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.
Οι ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια είναι ασθενείς με ιστορικό σοβαρών εμφραγμάτων του μυοκαρδίου , με αλλαγές στο σχήμα , μέγεθος και λειτουργικότητα της καρδιάς. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι ασθενείς αυτοί μπορούν να ωφεληθούν από επεμβάσεις ανακατασκευής της αριστερής κοιλίας συνδυασμένες με στεφανιαία παράκαμψη. Το προεγχειρητικό μας πρωτόκολλο περιλαμβάνει ενδελεχή έλεγχο βιωσιμότητας, μετρήσεις των καρδιακών όγκων με μαγνητική τομογραφία και έλεγχο της μιτροειδούς βαλβίδας.
Η εμπειρία μας στον τομέα αυτό, παρουσιάστηκε στο Μεσογειακό Συνέδριο Καρδιολογίας / Καρδιοχειρουργικής στην Κροατία το 2007 και αφορούσε σύγκριση γεωμετρικών τεχνικών (Dor/Menicanti) και μη γεωμετρικών τεχνικών (Mickleborough/ Ευθεία συρραφή).

Χειρουργική θωρακικής Αορτής

Είμαστε  υπερήφανοι γιατί το τμήμα μας είναι απ’ τα  ελάχιστα τμήματα στον Ελλαδικό χώρο με εκτεταμένη εμπειρία  σε χειρουργικές τεχνικές που αφορούν όλα τα τμήματα της θωρακικής αορτής (αορτική ρίζα, ανευρύσματα τόξου, κατιούσης αορτής – θωρακοκοιλιακά).