Το τμήμα μας επιδεικνύει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και στις επανεπεμβάσεις (Redo), τις οποίες μπορεί κανείς εύκολα να χαρακτηρίσει ως τις πλέον απαιτητικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, τόσο ως προς την τεχνική όσο και ως προς το επίπεδο ετοιμότητας – οργάνωσης του τμήματος και του νοσοκομείου.