Σημαντικό ποσοστό των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο τμήμα μας, αφορούν επεμβάσεις βαλβίδων, απλές:

  • Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (AVR)
  • Αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας (MVR)
  • Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας (MVRepair)
  • Πλαστική τριγλώχινας βαλβίδας (TVRepair)

Επίσης, αφορούν επεμβάσεις βαλβίδων συνδυασμένες με άλλες επεμβάσεις:

  • Βαλβίδα (AVR,MVR,TVR) + Στεφανιαία παράκαμψη (Bypass)
  • Βαλβίδα (AVR,MVR,TVR) + Αντικατάσταση ανευρύσματος ανιούσης αορτής (ΑΑΑ)

Το ποσοστό των περιστατικών που δεν ανήκουν στις απλές εγχειρήσεις βαλβίδων, αυξάνεται τα τελευταία χρόνια διεθνώς και η ίδια τάση διαφαίνεται και στα χειρουργεία του τμήματός μας.

Έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποφυγή του συνδρόμου PPM (Patient-Prosthesis Mismatch) μετά από αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, για αυτό και χρησιμοποιούμε χειρουργικές πρακτικές όπως διευρύνσεις αορτικού δακτυλίου και χρήση αστήρικτων βαλβίδων. Η πλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι ένας τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το τμήμα μας και αποτελεί μεγάλο ποσοστό των χειρουργημένων ανεπαρκειών, εκφυλιστικής και ισχαιμικής αιτιολογίας.