Μεγάλο ποσοστό των ασθενών μας υποβάλλονται σε αμιγείς στεφανιαίες παρακάμψεις, συμπεριλαμβανομένων και των επανεπεμβάσεων.

Κάθε φορά επιλέγεται η «φιλικότερη» μέθοδος για κάθε ασθενή, με σκοπό την αποφυγή συστηματικών επιπλοκών, την προσφορά των καλύτερων ποιοτικά αναστομώσεων και την ολική επαναιμάτωση.

Χρησιμοποιούνται όλων των ειδών τα μοσχεύματα:

  • Αριστερή μαστική αρτηρία
  • Δεξιά μαστική αρτηρία
  • Αριστερή κερκιδική αρτηρία
  • Γαστροεπιπλοϊκή αρτηρία
  • Φλεβικά μοσχεύματα

Εφαρμόζονται όλοι οι τρόποι στεφανιαίας παράκαμψης:

  • Με εξωσωματική κυκλοφορία (On pump)
  • Χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία (Off pump)
  • Με εξωσωματική κυκλοφορία, πάλλουσα καρδιά (On pump, beating heart)