• Δημοσιεύσεις

Νεότερες απόψεις στην χειρουργική αντιμετώπιση των οξέων τύπου Α διαχωρισμών της αορτής.
Ματθαίος Παναγιώτου, Αλέξανδρος Ντέμης, hellenicjcardiol, [S.l.], v. 63, n. 3, nov. 2022.

Double valve replacement in a patient with Maroteaux – Lamy syndrome as an ultimate team challenge
Alexandros Agron Demis, Stella Oikonomidou, Fotios Daglis, Spyridon Polymenakos & Matthew Panagiotou, Journal of Cardiothoracic Surgery volume 16, Article number: 141 (2021)

Ποιος είναι ο άρχοντας του Αορτικού Δαχτυλιδιού;
Συνεχιζόμενη αναμέτρηση μεταξύ διακαθετηριακής εμφύτευσης (TAVI) και κλασικής χειρουργικής αντικατάστασης (SAVR ) στην αντιμετώπιση της σοβαρής αορτικής στένωσης
Matthaios S. Panagiotou MD FETCS, hellenicjcardiol, [S.l.], v. 60, n. 5, p. 265-270, july 2020
http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/331/297

18 years of clinical experience with a modification of the Bentall button technique for total root replacement
Karangelis D, Tzertzemelis D, Demis A, Economidou S, Panagiotou M.
Thorac Dis. ID JTD – 18 – 3394, doi: 10.21037/jtd.2018.11.61

Kommerell’s diverticulum and aberrant subclavian artery; In quest of the optimal therapy
Karangelis D, Panagiotou M.
Ann Thorac Surg. 2019Jun; 107(6):1916.doi:10.1016/j.athoracsur.2018.10.076. Epub 2018 Dec 7.

Surgical Resection of Cardiac Lipoma of the Right Ventricle
Karangelis D, Palios J, Tzertzemelis D, Economidou S, Panagiotou M.
Annals of Cardiac Anaesthesia
Ann Card Anaesth [serial online] 2019 [cited 2021 May 31];22:452-4.

Late in-hospital rupture of a chronic post-traumatic pseudoaneurysm
Karangelis D, Tzertzemelis D, Demis A, Panagiotou M.
Oct-Dec 2018;19(4):146-149.doi: 10.4103/HEARTVIEWS.HEARTVIEWS_62_18.

A braid of mitral chords
Karangelis D, Panagiotou M.
Hellenic J Cardiol, 2018 Oct 23. pii S1109-9666(18)30374-9. doi: 10.1016/j.hjc.2018.10.0004.
[Epub ahead of print] No abstract available. PMID:30366061

Aortic Arch. The Frontier in Cardiac Surgery
Dimos Karangelis, Apostolos Roubelakis, Dimitris Mikroulis, Matthew Panagiotou
Journal of Investigative Surgery, 0,1-4, 2018, DOI: 10.1080/08941939.2018.1447054

Dissection of an aberrant right subclavian artery
Dimos Karangelis, Dimitrios Tzertzemelis and Matthew Panagiotou
Asian Cardiovascular & Thoracic Annals,2018, DOI: 10.1177/0218492318772770

Distal embolization of a transcatheter valve in a valve complex: a bail-out surgical approach
Matthew Panagiotou, Athanasios Maginas, Charalampos Kyriazis and Dimos Karangelis
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2017, 52(2017) 1229-1230

Intrapericardial broncogenic cyst found incidentally during open heart surgery
Athanasios Antoniou, Vasilios Filias,Nikolaos Mourtzis, Stella Economidou, Matthew Panagiotou
Asian Cardiovascular & Thoracic Annals 2012, 20(6) 737-738

Prognostic factors of atrial fibrillation following elective coronary artery bypass grafting: the impact of quantified intraoperative myocardial ischemia
Efstratios N. Koletsis, Christos Prokakis, James R. Crockett, Panagiotis Dedeilias, Matthew Panagiotou, Nikolaos Panagopoulos, Nikolaos Anastasiou, Dimitrios Dougenis and Efstratios Apostolakis
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:127 doi:10.1186/1749-8090-6-127

Carotid shunt provides cerebral protection during emergency coronary artery bypass grafting in a patient with bilateral high grade carotid stenosis: a case report
Johh K Bellos, Nektarios Kogerakis, Charalampos Kiriazis, Alexandros Gougoulakis and Matthew Panagiotou.
Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:33 doi:10.1186/1749-8090-6-33

Homocysteine and metalloproteases – 3 and -9 in patients with ascending Aorta Aneurysms
Konstantinos Tsarouhas, Christina Tsitsimpikou, Stavros Apostolakis, Alexandros Haliassos, Maria Tzardi, Matthew Panagiotou, Aristides Tsatsakis, Demetrios A. Spandidos.
Thrombosis research 2011:128(5):e95-9

Transcriptional regulation of TIMPs in ascending aorta aneurysms
Kostas Tsarouhas, Giannoula Soufla, Stavros Apostolakis, Apostolos Zaravinos. Matthew Panagiotou, Mazen Khoury, Joannis A. Hassoulas, Aristides M. Tsatsakis, Demetrios A. Spandidos.
Thrombosis Research Volume 126, Issue 5, November 2010, Pages 399-405

Stented within a stentless aortic valve. A simple surgical solution for the replacement of a stentless aortic bioprosthesis.
Panagiotou M., Kogerakis N., Crockett J., Economidis S.
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. Jan 2010; 10:7-8

Two stage hybrid approach for complex aortic coarctation repair
Efstratios Koletsis, Stella Ekonimidis, Nikolaos Panagopoulos, George Tsaousis, James Crockett, and Matthew Panagiotou.
Journal of Cardiothoracic Surgery 2009, 4:10 doi:10.1186/1749-8090-4-10

Asymptomatic pseudo – aneurysm of the aortic arch in a patient with αberrant right subclavian artery. A complication of Kommerell’s diverticulum ?
Panagiotou M, Filias V, Prokakis C, Koletsis E.
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2008 Aug; 7(4):730-1 Epub 2008 May 27.

Α preliminary experience report: Drug-eluting stents versus coronary artery bypass surgery in patients with single lesion in the proximal left anterior descending artery suffering from diabetes mellitus and chronic stable angina.
Toutouzas K., Patsa C., Vaina S., Tsiamis E., Vavuranakis M., Stefanadi E., Spanos A., Iliopoulos D., Panagiotou M., Chlorogiannis I., Pattakos E., Stefanadis C.
Hellenic J Cardiol. 2008 Mar-Apr; 49(2):65-71.

Large Asymptomatic Left Atrial Myxoma with Ossification: Case Report
Matthew Panagiotou, Nikolaos Panagopoulos, Panagiota Ravazoula, Loukas Kaklamanis and Efstratios Koletsis.
Journal of Cardiothoracic Surgery 2008, Apr 29; 3:19

Long-term thyroid hormone administration reshapes left ventricular chamber and improves cardiac function after myocardial infraction in rats.
Pantos C., Mourouzis I., Markakis K., Tsagoulis N., Panagiotou M, Cokkinos D.V.
Basic Res Cardiol. 2008 Jul: 103(4):308-18.Epub 2008 Feb 15.

Drug-eluting stents versus coronary artery bypass surgery in patients with isolated proximal lesion in left anterior descending artery suffering from chronic stable angina.
Toutouzas K., Patsa C., Vaina S., Tsiamis E., Vavuranakis M., Stefanadi E., Spanos A., Iliopoulos D., Panagiotou M., Chlorogiannis I., Pattakos E., Stefanadis C.
Catheter Cardiovasc Interv. 2007 Nov 15; 70(6):832-7.

Inflammatory aneurysm of the ascending aorta: dissection ante portas?
Panagiotou M., Markakis K., Tsigka A., Rallidis LS. Kremastinos DT.
Circulation (American Heart Association). 2007 Oct; 116(18): e508 – e511

Asymptomatic chronic type-A dissection with extensive root involvement
Panagiotou M, Koletsis EN, Marcakis K, Economidis S, Lazaris E, Chatziandreou G.
Heart Lung Circ. 2007 Aug; 16 (4):308 – 309

Chinese-hat patch glue repair of incomplete apical ventricular rupture.
Panagiotou M., Koletsis E., Markakis K., Mourtzis N.
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 2006 Jun; 5(3):197-9.Epub 2006 Mar 21.

Saving space for less invasive direct – vision, mitral valve surgery with altered cannulation protocol.
Panagiotou M., Voutetakis A., Zarbis N., Palatianos G.
The Journal of Cardiovascular Surgery 2007 Aug; 48(4):523-5

Thyroid hormone attenuates cardiac remodelling and improves hemodynamics early after acute myocardial infarction in rats.
Pantos C., Mourouzis I., Markakis K., Dimopoulos A., Xinaris C., Kokkinos AD., Panagiotou M., Cokkinos DV.
Eur Journal Cardiothorac Surg.2007 Aug ;32(2) :333-9.Epub 2007 Jun 7

Ulcerated calcification of the interventricular septum causing transient ischemic attacks: case report.
Panagiotou M., Markakis K., Mourtzis N., Economidis S., Crockett J., Koletsis E.
Journal of Cardiothoracic Surgery 2007 Apr17; 2:19.

Time-dependent changes in the expression of thyroid hormone receptor alpha 1 in the myocardium after acute myocardial infarction: possible implications in cardiac remodelling.
C. Pantos, I. Mourouzis, C. Xinaris, A. Kokkinos, K. Markakis, A. Dimopoulos, M. Panagiotou, Th. Saranteas, G. Kostopanagiotou, D. Cokkinos
European Journal of Endocrinology 2007 Apr; 156(4):415-24

Enhanced tolerance of the rat myocardium to ischemia and reperfusion injury early after acute myocardial infraction.
C. Pantos, I. Mourouzis, A. Dimopoulos, K. Markakis, M. Panagiotou, C. Xinaris, S. Tzeis, A. Kokkinos, D. Cokkinos
Basic Research in Cardiology. 2007 Jul; 102(4):327-33. Epub 2007 Feb 8

Effect of exogenous nitric oxide during cardiopulmonary bypass on lung post perfusion histology.
George M. Palatianos, Konstantinos Paziouros, Mary I. Vassili, Poli Stratigi, Loukas Kaklamanis, Sotirios Prapas, Matthew S. Panagiotou, Eugenia Iliopoulou, Sophia Mardakis and Efthimia N. Melissaris.
ASAIO Journal 2005; 51:398-403

Complete aortic arch transection after a blunt chest trauma.
Panagiotou MS., Protogeros DM., Palatianos GM.
European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 2001 Jan; 19(1):84. 19(2001) 84

H χρήση της κερκιδικής αρτηρίας στη στεφανιαία παράκαμψη: εγχειρητική τεχνική και πρώιμα κλινικά αποτελέσματα.
Ματθαίος Σ. Παναγιώτου, Σωτήριος Μ. Πράπας, Παναγιώτης Κ. Καρρός, Ερωτόκριτος Ε. Ευαγγελάκης, Γεώργιος Μ. Παλατιανός.
Ελλ.Καρδιολ.Επιθ. 42´: 156-163, 2001

Εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς ασθενών σε αιμοκάθαρση και συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.
Δ. Βλαχάκος, Κ. Εδιπίδης, Κ. Μαραθιά, Α. Μιχάλης, Γ. Παλατιανός, Γ. Σταυρίδης, Π. Σφυράκης, Μ. Παναγιώτου, Σ. Γερουλάνος.
Ελληνική Νεφρολογία 1998 (3) 323-330

Οξεία ανεπάρκεια της μιτροειδούς μετά από κλειστό θωρακικό τραύμα.
Καδάς Β.Τ., Παλατιανός Γ.Μ., Πράπας Σ.Ν., Παναγιώτου Μ.Σ, Τζελεπής Γ.Η., Γερουλάνος Σ.Ι.
Ελλ.Καρδιολ.Επιθ. 37:576-582, 1996

Μετεμφραγματική ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Στρατηγική αντιμετώπισης.
Παναγιώτου Μ., Κάκαβος Δ., Μπώλος Κ., Χαρίτος Χρ., Κρανίδης Α., Φαφλιάς Χ., Λόλας Χ.
Ελλ.Καρδιολ.Επιθ. 34:98-305, 1993

Καρδιακά μυξώματα (Ανάλυση 15 περιπτώσεων)
Παναγιώτου Μ., Κάκαβος Δ., Χαρίτος Χρ., Μπρεδάκης Ι., Παπαϊωάννου Δ., Λόλας Χρ.
Ελλ.Καρδιολ.Επιθ. 33:66-72, 1992

• Δημοσιευμένες Περιλήψεις

Cabg with Lima Versus Des Implantation In Patients With Isolated Lesion In The Proximal Segment Of Lad, Suffering From Chronic Stable Angina
K. Toutouzas, C. Patsa, S. Vaina, E. Tsiamis, E. Stefanadi, A. Spanos, D. Iliopoulos, M. Panagiotou, I. Chlorogiannis, C. Stefanadis
European Heart Journal 2007 28 (Abstract Supplement), 322

Safety And Efficacy Of Aortic Annulus Patch Enlargement In Aortic Valve Replacement
D. Tzertzemelis, J. Crockett, N. Mourtzis, S. Economidou, N. Panagiotopoulos, K. Markakis, V. Filias, M. Panagiotou
The Heart Surgery Forum 2006, Nov.-Dec.,Vol. 9, Suppl. 2

Multislice Ct Coronary Angiography (Mscta) Provides High Quality Non-Invasive Visualisation Of Coronary Anatomy, Congenital And Acquired Coronary Lesions And Coronary Grafts
V. Filias, M. Panagiotou, N. Bodozoglou, N. Mourtzis, K. Markakis, J. Crockett, St. Economidou
4th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, 2006
The Heart Surgery Forum 2006, Nov.-Dec., Vol. 9, Suppl. 2

The Dor Procedure. An Update
M. Panagiotou MD, FETCS
4th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, Book of Proceedings, Athens 2006

Early And Midterm Results Of Different Types Of Surgical Ventricular Restoration Procedures (Linear Closure, Modified Linear Closure And Endoventricular Circular Patch Plasty) Applied In Ischemic Lv
M. Panagiotou, K. Markakis, E. Koletsis, N. Mourtzis, S. Ikonomidis, C. Panagiotou, G. Astras, G. Palatianos
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2005 Vol. 4, supp. 1 May 2005 (S29)

Thymus Gland Preservation During Cardiac Surgery Reduces Re-Exploration For Hemorrhage
M. Panagiotou., E. Koletsis, G. Palatianos, J. Panagiotopoulos
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2005, Vol. 4, supp. 1 May 2005 (S4)

• Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

Προσθετική Αορτική Βαλβίδα Ταχείας Εμφύτευσης (Sutureless Valve) Μετά Από Επιπλακείσα Διαμηριαία Τοποθέτηση Διακαθετηριακής Βαλβίδας (TFVI). Μία Νέα Ένδειξη.
Δ.Τζερτζεμέλης¹, Χ. Κυριαζής¹, Σ. Οικονομίδου¹, Α. Μαγγίνας², Μ. Παναγιώτου¹ 1 Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Metropolitan Hospital, Αθήνα, Ελλάδα 2 Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας, Mediterraneo Hospital, Αθήνα, Ελλάδα
11o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων.
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2016.

Διαχωρισμός Ανώμαλης Δεξιάς Υποκλειδίου Αρτηρίας ARSCA Σε Ασθενή Με Προηγηθείσα AVR. Χειρουργική Αντιμετώπιση
Δ. Τζερτζεμέλης¹, Χ. Κυριαζής¹, Σ. Οικονομίδου¹, Α. Γουγουλάκης², Μ. Παναγιώτου¹ 1 Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Metropolitan Hospital, Αθήνα, Ελλάδα 2 Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Athens Medical Center, Αθήνα, Ελλάδα
11o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων.
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2016.

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μετά από τροποποιημένη επέμβαση Βentall
X. Kυριαζής, Ν. Μούρτζης, Α. Σαμοθράκης, Σ. Οικονομίδου, Μ. Παναγιώτου
Kαρδιοχειρουργική Κλινική, “Μediterraneo” Hospital, Γλυφάδα, Αθήνα
100 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων .
20-22 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα.

Η ομοκυστείνη ως ρυθμιστικός παράγων έκφρασης των αναστολέων των μεταλλοπρωτεινασών 3 και 9 (TIMP -3, TIMP-9) σε ασθενείς με ανεύρυσμα ανιούσης αορτής.
K. Tσαρούχας, Α. Χαλιάσος, Χ. Κιριαζής, Σ. Οικονομίδου, Δ. Σπαντίδος, Μ. Παναγιώτου.
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων. Αθήνα. Νοέμβριος 2010.

Μεταγραφική ρύθμιση της έκφρασης των αναστολέων των μεταλλοπρωτεινασώ (TIMPs) σε ασθενείς με ανεύρυσμα ανιούσης αορτής.
Κ. Τσαρούχας , Ν. Κογεράκης, Σ. Αποστολάκης, Δ. Σπαντίδος, Μ. Παναγιώτου.
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων. Αθήνα. Νοέμβριος 2010.

Σπάνια περίπτωση ρήξης προς τον τράχηλο χρόνιου μετατραυματικού ανευρύσματος ισθμού αορτής.
Χ. Κυριαζής, Ν. Κογεράκης, Σ. Οικονομίδου, Ν. Μούρτζης, Γ. Νταχάμπρε, Μ. Παναγιώτου.
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων. Αθήνα. Νοέμβριος 2010.

Σπάνια εντόπιση διατιτραίνοντος αθηροματικού έλκους στην ανιούσα αορτή.
Ν. Κογεράκης, Χ. Κιριαζής, Σ. Οικονομίδου, Ν. Μούρτζης, J. Crocket, Π. Σχορετσανίτης, Μ. Παναιώτου.
8o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων. Αθήνα. Νοέμβριος 2010.

Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Πρώιμα κλινικά αποτελέσματα και σύγκριση με την κλασσική τεχνική.
Μ. Παναγιώτου, Γ. Αστράς, Σ. Πράπας, Α. Τσαντσαρίδου, Ε. Παπαδάκης, Γ. Παλατιανός.
Υπεβλήθη στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς-Αγγείων.

Λιγότερο επεμβατική εγχείρηση επί της μιτροειδούς βαλβίδας με δεξιά χαμηλή μερική στερνοτομή. Παρουσίαση σε video.
Μ. Παναγιώτου, Γ. Αστράς, Ε. Ευαγγελάκης, Γ. Παλατιανός.
Υπεβλήθη στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων.

Tεχνική παρασκευής της κερκιδικής αρτηρίας ως μόσχευμα για στεφανιαία παράκαμψη. Παρουσίαση σε video.
Μ. Παναγιώτου, Χ. Φορούλης, Δ. Πρωτόγερος, Γ. Παλατιανός.
Υπεβλήθη στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων.

Μετεγχειρητική αιμορραγία σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Ένδειξη για αυτόλογη επαναμετάγγιση.
Ρέλλος Κ., Μιχαλόπουλος. Α., Παναγιώτου Μ., Πουλαράς Ι., Γερουλάνος Σ.
23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 05/1997

Κλινικά αποτελέσματα εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς σε παχύσαρκους ασθενείς.
Γ. Παλατιανός, Μ. Παναγιώτου, Ε. Παπαδάκης, Γ. Άστρας, Μ. Βασίλη, Π. Στρατήγη.
3ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, 02/1999

Καρδιοπνευμονική παράκαμψη σε ασθενή με θρομβοπενία από ηπαρίνη χρησιμοποιώντας παροδική αναστολή των αιμοπεταλίων με iloprost.
Γ. Παλατιανός, Ε. Μελισσάρη, Μ. Βασίλη, Μ. Παναγιώτου, Χ. Φορούλης.
Χειρουργική Εταιρία, 02/1999

Εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς ασθενών σε αιμοκάθαρση (ΑΚ) και συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ).
Δ.Βλαχάκος, Α. Μιχάλης, Γ. Παλατιανός, Γ. Οικονομόπουλος, Γ. Σταυρίδης, Π. Σφυράκης, Μ. Παναγιώτου, Κ. Εδιπίδης.
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας. Καβάλα, 24-27/05/1998

Τεχνική παρασκευής της δεξιάς γαστροεπιπλοϊκής αρτηρίας ως μόσχευμα στεφανιαίας παράκαμψης. Επίδειξη Video.
Μ.Σ. Παναγιώτου, Γ.Μ. Άστρας, Γ.Μ. Παλατιανός.
2o Πανελλήνιο Συνέδριο χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων, Θεσσαλονίκη, 20-2/11/1997

Αιμορραγία μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς.
Ρέλλος Κ., Κριαράς Ι., Παναγιώτου Μ., Πουλαράς Ι., Γερουλάνος Σ., Μιχαλόπουλος Α.
6ο Πανελλ. Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 09-12/10/97

Περίπτωση χυλοθώρακος σε εγχείρηση στεφανιαίας παράκαμψης με χρήση έσω μαστικής αρτηρίας.
Σ. Πράπας, Μ. Παναγιώτου, Ι. Σαμαρτζής, Ε. Παπαδάκης, Σ. Κανέλλας, Γ. Παλατιανός
ΧΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα,03-07/11/1996

Η χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων στην επαναιμάτωση του μυοκαρδίου.
Γ. Παλατιανός, Σ. Πράπας, Γ. Αστράς, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Παναγιώτου, Ε. Παπαδάκης.
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 03-07/11/1996

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.
Γ. Παλατιανός, Α. Αθανασίου, Μ. Παναγιώτου, Σ. Πράπας, Κ. Τριανταφύλλου, Ε. Παπαδάκης, Γ. Αστράς.
XX Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Αθήνα, 03/07/11/1996

Η αφαίρεση ουδετεροφίλων λευκοκυττάρων από το αιματηρό καρδιοπληγικό διάλυμα ελαττώνει την κοιλιακή ευερεθιστικότητα μετά από εγχειρήσεις στεφανιαίας παράκαμψης.
Γ. Παλατιανός, Σ. Πράπας, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Παναγιώτου, Τ. Λέκκα, G. Balentine.
16ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Ρόδος, 05-07/10/1995

Πρώιμα αποτελέσματα από την χρήση αστήρικτων (stentless) Βιοπροσθετικών Βαλβίδων.
Παλατιανός Γ., Πράπας Σ., Τριανταφύλλου Κ., Αστράς Γ., Παναγιώτου Μ., Παπαδάκης Ε.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων. Αθήνα, 1995

Ελάττωση πνευμονικής νοσηρότητας με διατήρηση κλειστού ημιθωρακίου στην κινητοποίηση της έσω μαστικής αρτηρίας.
Πράπας Σ., Μαστοράκου Ε., Μιχαλόπουλος Α., Αστράς Γ., Τριανταφύλλου Κ., Παναγιώτου Μ., Παπαδάκης Ε., Παλατιανός. Γ.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων. Αθήνα, 1995

Λοιμώξεις σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς.
Τριανταφύλλου Κ., Μιχαλόπουλος Α., Κριαράς Ι., Άστρας Γ., Παναγιώτου Μ., Γερουλάνος Σ., Παλατιανός Γ.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων. Αθήνα, 1995

Καρδιοχειρουργική επέμβαση σε ογδοηκοντούτες.
Τριανταφύλλου Κ., Κριαράς Ι., Μιχαλόπουλος Α., Άστρας Γ., Πράπας Σ., Παναγιώτου Μ., Παλατιανός Γ.
3ο Συνέδριο Γηριατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 1995

Έναρξη λειτουργίας και αποτελέσματα ενός νέου καρδιοχειρουργικού τμήματος.
Παλατιανός Γ., Αστράς Γ., Πράπας Σ., Τριανταφύλλου Κ., Παναγιώτου Μ., Βασίλη Μ., Κανέλλας Σ., Μιχαλόπουλος Α.
19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη, 1994

Ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Χειρουργική αντιμετώπιση.
Παναγιώτου Μ., Κάκαβος Δ., Μπόλλος Κ., Χαρίτος Χ., Κρανίδης Α., Λόλας Χρ.
13ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 1992

Μηχανικά μέσα υποστηρίξεως της κυκλοφορίας σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς (Εφαρμογή μεθόδων αντιωθήσεως σε 30 ασθενείς).
Χαρίτος Χ., Κάκαβος Δ., Μπόλος Κ., Παναγιώτου Μ., Σακοράφας Α., Νανάς Ι., Λόλας Χρ., Μουλόπουλος Σ.
12ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1991, Ελλ Καρδιολ. Επιθ. Vol 32, Suppl A p. 40, 1992

Μεταμόσχευση καρδιάς (Πειραματική και κλινική εμπειρία).
Λόλας Χρ., Κάκαβος Δ., Μπόλος Κ., Χαρίτος Χ., Παναγιώτου Μ., Καροπιστόλης Η., Νανάς Ι., Μουλόπουλος Σ.
12ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Ρόδος, 1991, Ελλ. Καρδιολ. Επιθ. Vol 32, Suppl A p. 39, 1992

Επείγουσα χειρουργική για παθήσεις κατιούσης θωρακικής αορτής.
Λουτσίδης Α., Παναγιώτου Μ., Αργυρίου Μ., Μπελλένης Ι., Έξαρχος Ν.
18ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 1992

Τοπική υποτροπή και επανεπεμβάσεις σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος.
Μπελλένης Ι., Παναγιώτου Μ., Μίχος Π., Δαρούσης Α., Σφυράκης Π., Έξαρχος Ν.
17ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα, 1990

Χειρουργική αντιμετώπιση της χρόνιας αποφρακτικής αρτηριοπάθειας αορτολαγόνιας εντόπισης. Ανάλυση 419 περιπτώσεων.
Παναγιώτου Μ., Δαρούσης Α., Καλογρής Π., Καλκαντζής Στ., Μπελλένης Ι., Έξαρχος Ν.
17ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα , 1990

Αυτόματη ρήξη οισοφάγου. Σύνδρομο Boerhave.
Έξαρχος Ν., Μουστάρδας Μ., Δαρούσης Α., Μίχος Π., Παναγιώτου Μ., Μπελλένης Ι.
17ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα, 1990

Η εμπειρία μας από την αντιμετώπιση υψηλών μετεγχειρητικών στενώσεων του χοληφόρου δένδρου με την μέθοδο R. Smith.
Κούκουλας Α., Παναγιώτου Μ., Παπανικολάου Σπ., Μπαλάνης, Τασσόπουλος Ι.
15ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα , 1990

D-διμερή της ινικής σαν αξιόπιστος δείκτης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.
Σπηλιωτοπούλου Ι., Παναγιώτου Μ., Διγενοπούλου Λ., Τασσόπουλος Ι.
15ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 1989

Η C- αντιδρώσα πρωτεΐνη ως προγνωστικός δείκτης της οξείας παγκρεατίτιδας.
Παναγιώτου Μ., Παπανικολάου Σπ., Πίνης Σ., Παπαπαύλου Π., Τασσόπουλος Ι.
15ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 1989

Η νοσηρότης της μεθόδου του βλεννογονικού κρημνού στη θεραπεία καλοήθων υψηλών μετεγχειρητικών στενώσεων του χοληφόρου δένδρου.
Παναγιώτου Μ., Τσουκαλάς Ι., Σταυρίδης Ι., Κούκουλας Α., Τασσόπουλος Ι.
16ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα, 1988

Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα επί εντερικών αποφράξεων φυματιώδους αιτιολογίας.
Μπαλάνης Γρ., Παναγιώτου Μ., Μπαρδουνιώτου Ε., Κούκουλας Α.
20ή Βαλκανική Ιατρική Εβδομάδα. Αθήνα, 1988

Η αποτελεσματικότης πρωτοκόλλου χημειοπροφύλαξης στην χειρουργική χοληφόρων.
Σταυρίδης Γ., Παναγιώτου Μ., Μπαρδουνιώτου Ε., Μπαλάνης Γρ., Κούκουλας Α., Τασσόπουλος Ι.

Τεχνικά προβλήματα στην εμφύτευση ειδικών καθετήρων για περιοχική χημειοθεραπεία όγκων ήπατος.
Τσιμπλάκης Ν., Παναγιώτου Μ., Μπρίκος Δ., Πλαϊτάκης Ι., Τασσόπουλος Ι.
43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας. Αθήνα, 1987

Παρακαμπτήριες επεμβάσεις στον καρκίνο κεφαλής παγκρέατος.
Πίνης Στ., Παναγιώτου Μ., Κούκουλας Α., Τασσόπουλος Ι.
4ο Πανελλήνιο Ογκολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 1987

Οξέα χειρουργικά προβλήματα και αντιμετώπιση σε ασθενείς με μετακτινική εντεροπάθεια.
Πίνης Στ., Πλαΐτακης Ζ., Παΐσης Ι., Παναγιώτου Μ., Κούκουλας Α.
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα, 1987

Παρατηρήσεις από την προεγχειρητική εκτίμηση της θρέψης ασθενών Γενικής Χειρουργικής Κλινικής.
Βαρσαμιδάκης Ν., Παπανικολάου Σπ., Σταυρίδης Γ., Παναγιώτου Μ., Τασσόπουλος Ι.,
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας. Χανιά, 1987

Παρατηρήσεις επί των διεγχειρητικών καλλιεργειών δειγμάτων χολής.
Σταυρίδης Γ., Παναγιώτου Μ., Παΐζης Ι., Παπανικολάου Σπ., Τασσόπουλος Ι.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Χοληφόρων. Αλεξανδρούπολη, 1987

Προβληματισμοί στη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου κεφαλής παγκρέατος.
Παπανικολάου Σπ., Παναγιώτου Μ., Mansour J., Τασσόπουλος Ι.
42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας. Αθήνα, 1986.

Παρατηρήσεις επί της σκοπιμότητας της παροχέτευσης της υφηπατικής περιοχής σε χολοκυστεκτομές.
Σταυρίδης Γ., Παναγιώτου Μ., Χριστόπουλος Χρ., Τασσόπουλος Ι.
42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας. Αθήνα, 1986

Ηχοκαρδιογραφική Ταυτότητα των Αστήρικτων Βιοπροσθετικών Βαλβίδων. Πρώτη
Ελληνική Εμπειρία.
Δ. Τσιάπρας, Ι. Παρασκευαΐδης, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Παναγιώτου, Π. Στρατήγη, Ι. Μαντάς, Γ. Παλατιανός, Δ. Κρεμαστινός