Πρωτοποριακή διεγχειρητική εμφύτευση χωρίς καλώδια

Με χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε, άλλη μια από τις πρωτοπορίες του τμήματός μας, όπου για πρώτη φορά στην πατρίδα μας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, διεγχειρητική εμφύτευση βηματοδότη δεξιάς κοιλίας χωρίς καλώδια. Η εμφύτευση έγινε με την συνεργασία του τμήματός μας και του Αρρυθμιολογικού τμήματος  της Γ΄ Καρδιολογικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, με διευθυντή τον…